Shop de cercetare de consumator.

GDPR.

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal privind contacte comerciale (furnizori / clienti / colaboratori / parteneri etc.)

OpenI Research & Consult SRL, cu sediul in jud Ilfov, str. Stadionului, nr. 13, CUI 14974220, Nr ordine Reg Comertului J23/1309/14.05.2012, Contul IBAN numarul RO52BTRL04101202R40335XX, deschis la Banca Transilvania, in calitate de operator de date cu caracter personal va informam ca prelucram date cu caracter personal care va privesc ("Datele") dupa cum urmeaza:

1.Temeiul legal si scopurile prelucrarii

In temeiul interesului nostru legitim prelucram Datele in scopul continuarii colaborarii profesionale si comerciale cu Dvs. si/sau cu organizatia din care faceti parte.

Daca avem sau negociem o posibila relatie contractuala cu Dvs si/sau cu organizatia din care faceti parte, atunci prelucram Datele in temeiul negocierii sau executarii contractului respectiv, in scopul desfasurarii activitatilor noastre comerciale.

Daca incheiem un contract cu Dvs sau Dvs reprezentati o organizatie la incheierea acestuia, atunci furnizarea unor Date este o obligatie necesara pentru incheierea contractului respectiv, pentru identificarea Dvs. in calitate de partener contractual sau reprezentant al partenerului contractual, in caz contrar nu vom putea incheia acel contract.

De asemenea, tot in temeiul interesului nostru legitim prelucram Datele in scopul apararii in instanta, daca este cazul, a drepturilor noastre decurgand din relatiile comerciale.

In temeiul obligatiilor legale impuse de legile in vigoare, prelucram Datele in scopul respectarii unor astfel de obligatii legate de tinerea contabilitatii si raportarea catre autoritatile fiscale si alte aurotitati competente, dupa caz, precum si in scopuri de audit intern si financiar.

2.Datele pe care le prelucram

Pe langa alte Date pe care ni le furnizati Dvs. in cadrul desfasurarii activitatilor aferente relatiilor profesioane si comerciale. pentru a putea mentine relatii profesionale si comerciale cu Dvs. si/sau cu organizatia din care faceti parte prelucram urmatoarele date cu caracter personal care va privesc:

 • Numele si prenumele
 • Adresa de email
 • Numarul de telefon
 • Locul de munca
 • Profesia / functia
 • detinerea calitatilor de director / administrator / persoana imputernicita, dupa caz, in societati, precum si alte date inregistrate in Registrul Comertului, aceste date fiind obtinute de la Oficiul Registrului Comertului in masura in care sunt publice

In unele cazuri, in scop de identificare in cadrul unei relatii contractuale sau daca exista o obligatie legala mai prelucram si alte date inregistrate in Registrul Comertului, aceste date fiind obtinute de la Oficiul Registrului Comertului in masura in care sunt publice.

3.Destinatarii carora le dezvaluim Datele

Datele Dvs. vor fi dezvaluite numai in masura necesitatilor cerute de scopul prelucrarii, angajatilor nostri implicati in activitatile aferente relatiilor profesionale si comerciale cu Dvs. sau cu organizata din care faceti parte si, dupa caz, clientilor si furnizorilor de bunuri si servicii ale societatii noastre cum ar fi furnizori de servicii de curierat sau de suport si administrare a infrastructurii web si IT ale societatii noastre, auditorilor financiari, precum si autoritatilor competente cum ar fi, dupa caz, ANAF, autoritati contractante, Inspectoratul de Stat in Constructii, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, Compania Nationala de Cai Ferate SA.

4.Perioada pentru care pastram Datele

Datele Dvs vor fi prelucrate atât timp cât dureaz a colaborarea noastr a profesional a si/sau comerciala sau pana la expirarea termenelor legale de exercitare a intereselor noastre legitime decurgand dintr-o relatie contractuala (de exemplu expirarea termenelor de prescriptie a actiunilor in instanta), iar in cazul documentelor justificativ contabile care cuprind astfel de date pana la expirarea perioadei de pastrare a acestora impusa de legislatia aplicabila.

5.Drepturile Dvs. cu privire la Date

In functie de situatia Dvs. particulara, aveti urmatoarele drepturi cu privire la Date:

 • dreptul de acces, adica dreptul de a obtine din partea noastra, la cerere, o confirmare dac a se prelucreaz a sau nu date cu caracter personal care va privesc, acces la datele respective si la informatii despre prelucrare;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor incomplete;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii, caz in care Datele vor mai putea fi prelucrate, cu exceptia stocarii, numai cu consimtamantul Dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important.

  Restrictionarea prelucrarii poate fi solicitata in urmatoarele cazuri

  • pana cand verificam exactitatea Datelor in cazul in care ati contestat-o;
  • prelucrarea este ilegala si va opuneti la stergerea Datelor solicitand in schimb restrictionarea acesteia;
  • nu mai avem nevoie de Date in scopul prelucrarii dar Dvs. ni le solicitati pentru constatarea, apararea sau exercitarea unui drept in instanta; sau
  • v-ati opus prelucrarii de catre noi in temeiul interesului nostru legitim, pe perioada in care verificam daca drepturile noastre legitime nu prevaleaza asupra celor ale Dvs.
 • dreptul la stergerea datelor cu caracter personal care va privesc ("dreptul de a fi uitat") daca Datele au fost prelucrate ilegal sau:
  • datele nu mai sunt necesare scopurilor prelucrarilor;
  • v-ati retras consimtamantul pentru prelucrarea in temeiul acestuia sinu exista alte temeiuri legale pentru prelucrarea Datelor;
  • v-ati exercitat dreptul de opozitie si nu exista motive legitime pentru continuarea prelucrarii, care sa prevaleze;
 • dreptul de portabilitate a datelor adic a de a primi datele cu caracter personal furnizate, structurat, într-un format care poate fi citit automat, inclusiv posibilitatea ca datele s a fie transferate unui alt operator, in cazurile in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul Dvs. sau pe un contract sau prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.
 • dreptul de a depune plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

In mod special va atragem atentia asupra faptului ca aveti DREPTUL DE A VA OPUNE, datorita situatiei particulare in care va aflati, prelucrarii Datelor in temeiul intereselor legitime urmarite de noi sau de un tert si dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii Datelor in scop de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri pe temeiul sau in scopul mentionat.

Va puteti exercita aceste drepturi gratuit contactandu-ne in scris la adresa Stadionului 13, Mogosoaia, prin email la office@openi.ro sau prin telefon la numarul 0722586103.